Коя опаковка е правилната?

INTRAMA е компания с 25 годишен опит в производството и търговията с гъвкави полимерни опаковки. Като специалисти в тази област ще споделим с Вас как да бъдете уверени, че използвате правилната полимерна опаковка.

Защо? Защото сме сигурни, че сте прекарали безброй часове в разработването на Вашия продукт. От етапа на първоначално проучване и експериментиране до нанасянето на последни щрихи по вече разработения продукт. След което идва ред на опаковането, а  то е толкова важно, колкото намирането на онази рецепта, с която продуктът Ви да „завладее“ пазара със своите вкусови качества и безупречен външен вид.  

Намирането на онази рецепта би било труд на вятъра, ако продуктът Ви не се опакова в правилната опаковка. Казваме правилната, защото полимерната опаковка има много на брой разновидности, зависещи от опакования продукт, опаковъчната техника, среда на съхранение и дизайн. Тя може да бъде с различни дебелини, бариерни свойства, структура, цвят, форма, за опаковане във вакуум или в модифицирана газова среда. Общото за всички видове опаковки е, че те играят важна роля в 2 аспекта –  първо да предпазят опакования продукт от влиянието на околната среда; второ да презентират продукта, отличавайки го от този на конкуренцията.

Бариерната опаковка забавя протичането на биохимични процеси като ограничава досега на кислород, влага и миризми до опакования продукт. По този начин се удължава срока на годност, запазва се свежестта и вкусовите качества на опакования продукт.

Проучване на Програмата за действие за отпадъци и ресурси (WRAP) сочи, че 65% от потребителите са посочили именно качеството, свежестта и вида/миризмата на продукта като основен фактор при вземането на решение за покупка. С други думи, колкото и да е атрактивна опаковката, това, което кара потребителите да купуват отново и отново даден продукт са неговите вкусови качества и свежест, за които съществена роля играе качествената опаковка.

Тук обръщаме специално внимание на качеството на опаковката като Ви съветваме да не правите компромис с него, защото компромис с качеството на опаковката е компромис с Вашия продукт - този, в който сте инвестирали не малко ресурси и прекарали безброй часове в разработване. 

 

За да сте уверени, че продуктът Ви е опакован в качествена опаковка Ви препоръчваме да  потърсите отговор на следните въпроси:  
  • Отговаря ли опаковката на нормативните изискванията на следните европейски регламенти и наредби от националното законодателство за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни? 

- Европейски Регламент 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни; 

- Европейски Регламент 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;

- Европейски Регламент 282/2008 относно материали и предмети от рециклирана пластмаса, предназначени за контакт с храни; 

- Наредба №2 от 2008 година относно материалите и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни;

 

  • В какви производствени условия е произведена опаковката. Съгласен ли е доставчикът на опаковки да бъде одитиран от Вас и би ли Ви допуснал до производствената си база?

 

  • Съществуват ли сертифицирани системи за управление на качеството и безопасност на храните?

 

  • Опаковката минала ли е тест за миграция в  акредитирана лаборатория. Стойностите в допустимите граници ли са (до 60mg/kg = 10mg/dm2)?

 

  • Oтговарят ли стойностите и състава от полимери посочени в техническата спецификация на опаковката на реалните такива? Има ли изградени механизми за контрол и проследимост на предоставяните спецификации?  

 

  • Има ли вложени регранулирани полимери в опаковката (влошаващи качеството на опакования продукт)?

 

  • В случай на опаковка с печат, има ли пряк допир между опакования продукт с мастила? 

 

Другият важен аспект е маркетинговата роля на опаковката. Атрактивният дизайн и цветово оформление на опаковката несъмнено оказват въздействие върху решенията за закупуване на даден продукт. Днес, на все по-конкурентните пазари, опаковката е мощен инструмент за разширяване популярността на марката и диференциране на продукта.

 

„Опаковането е брандинг“, казва г-н Gerstman, почетен председател на една от най-големите световни консултантски компании за брандинг стратегии. 

 

Ние, специалистите в опаковъчната индустрия,  казваме:

„По опаковката посрещат, по съдържанието изпращат“. 

Затова смятаме, че правилната опаковка е комбинация от опаковка, произведена от качествени материали, която преди всичко да съхрани вкусовите качества и свежестта на продукта и дизайн, който успешно да допринесе за разпознаваемостта на Вашата марка.