Книга на фамилния бизнес в България

Консултантската компания Ernst & Young Bulgaria, лидер в сферата на одита, данъчните и финансови консултации и сделки,  издаде втора Книга на фамилния бизнес в България.
Книгата представя историите на десет от най-успешните фамилни бизнеси в България. За нас от INTRAMA е истинска чест и признание да бъдем част от този проект на ЕY.  Патрон на книгата е министърът на икономиката Емил Караниколов.

Компаниите, чиито истории са разказани в книгата, имаха възможност първи да разлистят изданието на специално организирано за целта събитие в гр. София.

В годините на модерна пазарна икономика България успешно изгражда устойчиви фамилни бизнеси, много от които вече се управляват от второ, понякога трето поколение в семейството. EY Bulgaria селектира десет от най-успешните фамилни бизнеси у нас, за да покаже добрите примери в българската икономика и да повиши осведомеността по отношение на фамилния бизнес. Фирмите, включени във второто издание на Книгата на фамилния бизнес, идват от различни индустрии, много често са пазарни лидери, показват значителен растеж във времето и имат амбиция за развитие на международните пазари.

 

Николай Гърнев, управляващ съдружник в EY Bulgaria коментира:

Фамилният бизнес е като всеки друг бизнес, но той разчита преди всичко на семейството, за да започне да се развива, да се разгърне и да бъде устойчив. Десетте истории в тази книга показват, че независимо от кратката история на съвременния фамилен бизнес у нас, той се базира на традиции, като в същото време създава иновации. Връзките между поколенията са силни, а уроците на основателите не остават напразни. Благодарение на тях, следващите поколения успяват да изведат компаниите в бъдещето, което е напълно различно от настоящето на създателите им. Щастлив съм, че в EY продължаваме да подкрепяме фамилните компании в стремежа им да се развиват устойчиво и дългосрочно.“

 

Как бяха подбрани компаниите? 

Всеки един от фамилните бизнеси, които попадат в книгата, отговарят на съвкупност от критерии: 

  • Семейството е доминиращ собственик на бизнеса и е отговорно за стратегията за развитие на бизнеса.
  • Семейството има намерение да предаде бизнеса на следващото поколение.
  • Бизнесът показва значителен растеж във времето.
  • Бизнесът има амбиция за развитие на международните пазари.
  • Седалището на бизнеса се намира в България.

 

Иновациите, културата и доброто фамилно управление – ключови за успеха.

Според проучване на EY сред 589 от най-големите фамилни компании в света (2018), успешните семейни компании създават фирмена култура на иновации и политика, която насърчава гъвкавостта и оценява свежото различно мислене. Тази култура има капацитет да създава и да се възползва от новото. А най-ценното е, че успешните фамилни компании предават този тип култура през поколенията.

Културата на иновации се усеща и наблюдава във всички компании, които са представени във второто издание на книгата, и е особено изразена в следващото поколение. Следващото поколение мисли мащабно и търси примери и експерти от далечни краища на света, които им помагат да приложат добри модели в техните фирми в България. Смелото мислене и желанието да разраснат бизнеса, да го управляват професионално, е типично за новото поколение предприемачи. Те търсят перспектива на по-мащабни и взискателни международни пазари, развивайки продукти с по-висока добавена стойност.

 

Доброто фамилно управление – как роднините стават екип?

Доброто фамилно управление е насочено към онези фактори, които са жизненоважни за успеха на семейната компания: планиране на бъдещето, управление на приемствеността и овладяване на конфликтите. Тези три компонента обикновено се определят в т.нар. семейна конституция, която формулира философията на компанията, ценностите и целите.

Фамилната конституция задава референтна точка за бъдещите поколения, обединява и насочва предприемаческите семейства в правилната посока. Историите на най-успешните фамилни компании по света показват, че пристъпването към семейната конституция е етап от развитието на бизнеса и семействата няма защо да се страхуват да започнат този процес. Това споразумение, както всички други, се постига с увереност, ефективна и открита комуникация, сътрудничество и желание да поведат компаниите си напред към бъдещето.

 

Компаниите, част от Книгата на фамилния бизнес в България, са: АG Capital, Агротайм, Акватек, Диавена, Димитър Маджаров – 2, Еньо Бончев, INTRAMA, Кармела 2000, Сладкарници НЕДЕЛЯ, СуиКо.